ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами стверджується, що сьогодні Україна виборює цивілізований простір: загальнолюдські цінності, прав та свободи і незалежність нашої держави до Європейської цивілізації та продовжує виконувати свій конституційний обов’язок забезпечувати основоположні права й свободи людини; Відсутність національного досвіду розвитку суспільних правовідносин під час воєнного стану буде спонукати науковців різних галузей права розробляти дієві заходи у законотворчому процесі з метою розробки правового механізму забезпечення законних прав і основоположних свобод людини. The authors claim that today Ukraine chooses a civilized space: universal human values, rights and freedoms and the independence of our state to European civilization and continues to fulfill its constitutional duty to ensure basic human rights and freedoms; The lack of national experience in the development of public legal relations during martial law will encourage scholars of various fields of law to develop effective measures in the law-making process in order to develop a legal mechanism for ensuring legal rights and fundamental human freedoms.
Опис
Ключові слова
воєнний стан, обмеження прав і свобод людини, воєнна агресія рф, martial law, restriction of human rights and freedoms, military aggression of the Russian Federation
Бібліографічний опис
Косаревська О.В., Поліщук М.І. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку в контексті євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.конф., м.Одеса, 9 грудня 2022р. Одеса: ОДУВС, 2022. 82 с. С. 42-45.