КРИМIНАЛЬНА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ЯК ПРОЯВ КРИМIНАЛIЗАЦIЙНОЇ НАДМIРНОСТI

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
Анотація
У статті, з метою встановлення факту невідповідності діючому законодавству та недоцільності криміналізації «незаконного збагачення», склад якого передбачений ст. 3682 КК України, проведено аналіз нормативно-право- вих актів різних галузей права. Зокрема, проведено аналіз складу злочину, який передбачений даною статтею. Акцентовано увагу на необхідності дотримання положень Конституції України, інших нормативно-правових актів та принципів криміналізації під час законодавчого процесу. Результатом дослідження є про- позиція щодо внесення змін до діючого законодавства. This article deals withthe analysis of legal actsof different branches of law, in order to establish the fact of inconsistencywith current legislation and the inexpediency of criminalization «illegal enrichment», which is provided in the Article 3682 of the Criminal Code of Ukraine. In particular, this crime has been analyzedin detail. Emphasis is placed on the need to comply provisions of the Constitution of Ukraine, other legal acts and principles of criminalization during the legislative process. Proposal to amend current legislation is the result of this article.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, службова особа, Криміналь- ний кодекс, незаконне збагачення, криміналізація, корупція, запобігання корупції, криміналізаційна надмірність., criminal responsibility, official, Criminal Code, illegal enrichment, criminalization, corruption, prevention of corruption, criminalization redundancy.
Бібліографічний опис
Андрієшин В.В. КРИМIНАЛЬНА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ЯК ПРОЯВ КРИМIНАЛIЗАЦIЙНОЇ НАДМIРНОСТI // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України № 17 (2018). С. 182 - 188.