Фізіологічна та фізична готовність слідчого до професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: НУ "ОЮА"
Анотація
Статтю присвячено дослідженню фізіологічної та фізичної готовності працівників органів досудового розслідування та характеристиці її різновидів відповідно до структурно-логічної моделі слідчого. The article is devoted to the physiological and physical readiness of the employees of the preliminary investigation and the characteristics of its species according to the structural and logical model of the investigator.
Опис
Ключові слова
готовність, фізична, фізіологічна готовності, структурно-логічна модель., readiness, physical, physiological readiness, structural and logical model.
Бібліографічний опис
Пасько О.М. Фізіологічна та фізична готовність слідчого до професійної діяльності // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 73. С. 510 - 515.