Суспільно-політичні перетворення в Латвії 1985 - 1991 рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті розглядаються суспільно-політичні перетворення в Латвії 1985 - 1991 рр. Цей час став періодом громадсько-політичного відродження та можливостей для здійснення для ліберальних реформ. Нові суспільно-політичні умови та здатність до самоорганізації дозволили латвійцям ефективно протистояти радянській владі на шляху до відновлення незалежності. The article examines socio-political transformations in Latvia from 1985 to 1991. This time became a period of socio-political revival and opportunities for liberal reforms. New social and political conditions and the ability to self-organize allowed Latvians to effectively oppose Soviet power on the way to regaining independence.
Опис
Ключові слова
перебудова, незалежність, Народний фронт Латвії, інтерфронт, партія, perestroika, independence, People's Front of Latvia, Interfront, party
Бібліографічний опис
Пальшков К.Є. Суспільно-політичні перетворення в Латвії 1985 - 1991 рр. // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 17. С. 229 - 234.