Міжнародні угоди України як джерела національного адміністративного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор констатує, що джерела адміністративного права України треба розуміти як зовнішні форми встановлення і вираження адміністративно-правових норм — акти правотворчості державних органів та організацій, Президента України, органів місцевого самоврядування, прийняті в межах їхньої встановленої законодавством компетенції, а також: міжнародні угоди (договори) і міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною. The author states that the sources of administrative law of Ukraine should be understood as external forms of establishment and expression of administrative and legal norms — acts of law-making by state bodies and organizations, the President of Ukraine, local self-government bodies, adopted within the limits of their competence established by legislation, as well as: international agreements (treaties ) and international legal acts ratified by Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ярмакі, В. Міжнародні угоди України як джерела національного адміністративного права. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. С.305-308.