Щодо взаємодії національної поліції з органами територіальної оборони України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Питання взаємодії Національної поліції з силами територіальної оборони України набуває своєї актуальності в наслідок збрoйної агресії з боку Російської Федерації та введення режиму воєнного стану на всій території України. Під час режиму воєнного стану крім основних функцій на поліцейських покладаються і додаткові: несення служби на блок-постах, посилене патрулювання населених пунктів під час комендантської години, протидія диверсійно-розвідувальним групам, охорона об’єктів цивільної та військової інфраструктури та ін. Виконання цих завдань не можливо без допомоги добровільно створених підрозділів територіальної оборони України. Представники територіальної оборони здійснюють навчання різних категорій осіб щодо тактики поведінки щодо спротиву населення зовнішньої агресії. При належній взаємодії з органами Національної поліції до таких занять можуть залучатися і поліцейські, які мають більшій досвід застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів, методів протидії правопорушникам і здійснення профілактичних заходів. The issue of interaction between the National Police and the Territorial Defense Forces of Ukraine is gaining relevance as a result of armed aggression by the Russian Federation and the introduction of martial law throughout Ukraine. During the martial law regime, in addition to the main functions, police officers are also entrusted with additional ones: carrying out duties at checkpoints, increased patrolling of populated areas during curfew, countering subversive and intelligence groups, guarding civil and military infrastructure facilities, etc. Accomplishing these tasks is not possible without the help of voluntarily created units of territorial defense of Ukraine. Representatives of territorial defense carry out training of various categories of persons on the tactics of behavior in relation to the population's resistance to external aggression. With proper cooperation with the National Police bodies, police officers who have more experience in the use of measures of physical influence and special means, methods of combating offenders and implementation of preventive measures can be involved in such classes.
Опис
Ключові слова
Воєнний стан, поліція, органи територіальної оборони, взаємодія, повноваження., Martial law, police, territorial defense bodies, interaction, powers.
Бібліографічний опис
Коропатов О.М. Щодо взаємодії національної поліції з органами територіальної оборони України Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу (м.Одеса, 29 квітня 2022 р.) Одеса: ОДУВС, 2022. с. 313. С.128-129.