Сучасні дидактичні засоби навчання поліцейських: використання педагогічних можливостеймультимедійних доінок та врахування технічних вимог для їх ефективного застосування в освітньому процесі ЗВО МВС України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ «ВКФ СТАР» ЛТД
Анотація
Автор констатує, що застосування сучасних дидактичних засобів навчання та підвищення професійної кваліфікації науково- педагогічного складу відомчих ЗВО МВС України є основною умовою вдосконалення навчальної і методичної роботи, які слід розглядати як один з найважливіших напрямків подальшого розвитку педагогічної майстерності кожного викладача, вдосконалення навчально-методичної роботи з кожної навчальної дисицпліни. The author states that the use of modern didactic teaching aids and professional development of scientific and pedagogical staff of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is the main condition for improving educational and methodological work, which should be considered as one of the most important areas of further development of pedagogical skills. from each academic discipline.
Опис
Ключові слова
фахова освіта, правоохоронна галузь, дидактичні засоби навчання, інтерактивні дошки, professional education, law enforcement, didactic teaching aids, interactive whiteboards
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Круглик М.І. Сучасні дидактичні засоби навчання поліцейських: використання педагогічни х можливостей мультимедійних доінок та врахування технічних вимог для їх ефективного застосування в освітньому процесі ЗВО МВС України //Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції. ТОВ «ВКФ СТАР» ЛТД, 2019