УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори вважають. що проблема укладання договору про публічні закупівлі, по-перше окреслена динаміка законодавства, що регламентує укладання договору про публічні закупівлі, по-друге, виявлена можливість зміни істотної умови, договору про публічні закупівлі на підставі п.2 ч.4 ст 36 Зако- ну України «Про публічні закупівлі» навіть у разі коли здійснюється закупівля робіт або послуг. По-третє, норми п. 2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» не містять заборони змінювати ціну за оди- ницю товару декілька раз. Причому базою для обрахунку встановлення нової ціни за одиницю товару завжди виступає «діюча» ціна, тобто ціна, що визначена чинними умовами договору. The authors believe. that the problem of concluding a contract on public procurement, firstly, the dynamics of the legislation regulating the conclusion of a contract on public procurement are outlined, secondly, the possibility of changing the essential condition of the contract on public procurement on the basis of Clause 2 Part 4 of Article 36 of the Law of Ukraine is revealed. On public procurement" even when works or services are procured. Thirdly, the norms of clause 2, part 4 of Art. 36 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" does not prohibit changing the price per product unit several times. Moreover, the "current" price, i.e., the price determined by the current terms of the contract, is always the basis for calculating the setting of a new price per product unit.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ясинська А., Кузьменко Ю. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 104-106.