До питання про соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-09-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Нац. акад. внутр. справ
Анотація
У тезах розглядаються питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні. З'ясовуються основні правові засоби та процедури направлені на соціальну підтримку вразливих верств населення в умовах воєнного стану, визначені прогалини законодавчої сфери. Theses examine the issues of social protection of internally displaced persons in Ukraine. The main legal means and procedures aimed at social support of vulnerable sections of the population in the conditions of martial law are clarified, and gaps in the legislative sphere are identified.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Андрієнко, І. До питання про соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в Україні. Регулювання приватно-правових відносин в умовах воєнного стану в Україні [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 29 верес. 2022 р.) / [редкол.: С.Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, В. П. Мироненко та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. – 204 с. С.136-138.