Процесуальні форми взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування Національної поліції України в сучасних умовах протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування Національної поліції України під час розслідування кримінальних правопорушень в умовах чинного кримінального процесуального законодавства. З’ясовуються зміст та сутність взаємодії, визначаються її основні форми. Зазначено, що процесуальна форма взаємодії здійснюється відповідно до положень КПК України в межах кримінального провадження. На підставі аналізу основних положень кримінального процесуального кодексу України, які стосуються правових відносин оперативних підрозділів з органами досудового розслідування, визначено їх процесу- альні форми взаємодії. Вони передбачають виконання оперативним підрозділом слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій за дорученням слідчого; передачу слідчому матеріалів оперативно-розшукової діяльності за фактами кримінальних правопорушень задля початку досудового розслідування та використання їх як доказів у кримінальному провадженні; участь працівників оперативних підрозділів у проведенні окремих слідчих (розшукових) дій; вжиття заходів щодо встановлення місця знаходження підозрюваної особи після зупинення досудового розслідування. Звертається увага на те, що взаємодія між слідчим та оперативними підрозділами поліції може бути як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового розгляду матеріалів кримінальних проваджень. Вона проявляється у виконанні ухвал суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій задля встановлення обставин або перевірки обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також щодо розшуку обвинуваченого, який ухиляється від суду. pre-trial investigation bodies, operative subdivisions, court, criminal proceedings, procedural form of interaction, investigative (investigative) action, covert investigative (investigative) action, investigator’s order, court decision.
Опис
Ключові слова
органи досудового розслідування, оперативні підрозділи, суд, кримінальне прова- дження, процесуальна форма взаємодії, слідча (розшу- кова) дія, негласна слідча (розшукова) дія, доручення слідчого, рішення суду., pre-trial investigation bodies, operative subdivisions, court, criminal proceedings, procedural form of interaction, investigative (investigative) action, covert investigative (investigative) action, investigator’s order, court decision.
Бібліографічний опис
Грекова І.В., Тарасенко Л.Б. Процесуальні форми взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування Національної поліції України в сучасних умовах протидії злочинності. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 4. С. 29 - 33.