Державні механізми боротьби з кіберзлочинністю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-11-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Анотація
У тезах доповіді розглянуто принципи глобальної програми кібербезпеки. Запропоновані шляхи підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та пріоритетні напрямки діяльності для подолання цієї проблеми. The abstracts of the report consider the principles of the global cybersecurity program. Ways to increase the effectiveness of the fight against cybercrime and priority areas for overcoming this problem are proposed.
Опис
Ключові слова
кримінологія, кіберзлочинність, кіберпреступність, боротьба, державні механізми, criminology, cybercrime, cybercrime, struggle, state mechanisms
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. Державні механізми боротьби з кіберзлочинністю / Дмитро Володимирович Швець // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 68-70.