Воєнні злочини за законодавством України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Навчальний посібник підготовлений для студентів, слухачів, курсантів, викладачів юридичних дисциплін, читачів, які цікавляться проблемами генези поняття воєнних злочинів, поняття воєнних злочинів відповідно діючим нормам міжнародного права та кримінально-правової характеристики кримінальних правопорушень Кримінального кодексу України за ознаками «воєнних злочинів». The study guide is prepared for students, students, cadets, teachers of legal disciplines, readers who are interested in the problems of the genesis of the concept of war crimes, the concept of war crimes in accordance with the current norms of international law and the criminal-legal characteristics of criminal offenses of the Criminal Code of Ukraine on the basis of "war crimes".
Опис
Ключові слова
воєнні злочини, кримінальна відповідальність, Женевські конвенції, Римський статут Міжнародного кримінального суду. war crimes, criminal responsibility, Geneva Conventions, Rome Statute of the International Criminal Court.
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я., Чекмарьова І.М., Резніченко Г.С. Воєнні злочини за законодавством України : навч. посіб. Одеса : ОДУВС, 2023. 60 с.