Генезис правового виховання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглянуто питання ідеї виникнення та розвитку правового виховання. Здійснено детальний аналіз визначень понять «правове виховання», наданих науковцями. Запропоновано нове тлумачення досліджуваного терміну. The article considers the idea of ​​the origin and development of legal education. A detailed analysis of the definitions of "legal education" provided by scientists. A new interpretation of the studied term is proposed.
Опис
Ключові слова
правове виховання, правова культура, активна правомірна поведінка, правосвідомість, правове виховання особі, вплив, теорія правового виховання, поведінка., legal education, legal culture, active good behaviour, sense of justice, legal education to the person, influence, theory of legal education, behavior.
Бібліографічний опис
Середницька І.А . Лазаренко М.М. Генезис правового виховання // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. - № 4. – С. 53-55 .
Зібрання