Права людини: загальні поняття та судова практика

Анотація
У методичних рекомендаціях розглянуто: поняття прав людини; права людини в історичному аспекті; образ людини в концепції прав людини; основні обов’язки людини і громадянина; система захисту прав людини на національному та міжнародному рівнях; інститут уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; роль Європейського суду прав людини в механізмі захисту прав і свобод людини та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Розраховано на науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та практичних працівників Національної поліції України. Methodological recommendations consider: the concept of human rights; human rights in a historical aspect; the image of a person in the concept of human rights; basic duties of a person and a citizen; the system of human rights protection at the national and international levels; Institute of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights; the role of the European Court of Human Rights in the mechanism of protection of human rights and freedoms and the practice of applying the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. It is intended for scientific and pedagogical workers of higher education institutions and practical workers of the National Police of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Томіна В. Ю. Права людини: загальні поняття та судова практика : методичний посібник. В.Ю. Томіна, В.С. Сірко, А. З. Пашаєв. Одеса : ОДУВС, 2020. 65 с.