ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-11-13
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор робить висновок, що особи звільнені з місць позбавлення волі не мають довіри до заходів держави щодо їх подальшого працевлаштування після звільнення з місць позбавлення волі, намагаються самотужки вирішити побутові проблеми, з якими стикаються. Тому серед заходів ресоціалізації, що застосовуються до осіб засуджених допозбавлення волі, обов’язково повинні бути передбачені заходи щодо роз’яснення засудженим заходів держави щодо їх подальшого влаштування після звільнення з місць позбавлення волі та подолання упередженого ставлення засуджених до заходів державної допомоги. The author concludes that persons released from places of deprivation of liberty do not trust the measures of the state regarding their further employment after release from places of deprivation of liberty, they try to solve the everyday problems they face on their own. Therefore, among the resocialization measures applied to persons sentenced to deprivation of liberty, there must necessarily be measures to explain to the convicts the measures of the state regarding their further employment after release from places of deprivation of liberty and to overcome the prejudiced attitude of the convicts to measures of state assistance.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я. ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 13 лист. 2015 року. — Одеса: ОДУВС, 2015. С. 78 - 79.