Іноваційні підходи до підготовки фахівців у ВНЗ системи МВС в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори зазначають, що генеральними тенденціями, які визначають зміни в змісті, характері в системі вищої юридичної освіти в сучасних соціокультурних умовах є реалізація особистісно-орієнтованої прадигми, фундалізація, професіоналізація вищої юридичної освіти. The authors note that the general trends that determine changes in the content and nature of the system of higher legal education in modern socio-cultural conditions are the implementation of a person-oriented paradigm, fundalization, professionalization of higher legal education.
Опис
Ключові слова
навчальний процес у ВНЗ, підготовка фахівців, інформаційні технології, удосконалення матеріально-технічного забезпечення, educational process in universities, training of specialists, information technologies, improvement of material and technical support
Бібліографічний опис
Косаревська О.В., Рудий О.О. Іноваційні підходи до підготовки фахівців у ВНЗ системи МВС в умовах застосування сучасних інформаційних технологій. Південноукраїнський правничий часопис. 2012. № 3. С. 240-244.