Актуальні питання судового розгляду справ про усиновлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
Проаналізовано особливості процесуального розгляду справ щодо усиновлення громадянами України та іноземцями. Проведено аналіз проблем процесуального порядку такого розгляду. Приділяється увага визначенню поняття «усиновлення», визначається перелік випадків усиновлення на підставі рішення суду. Peculiarities of procedural consideration of cases regarding adoption by citizens of Ukraine and foreigners are analyzed. The analysis of the problems of the procedural order of such consideration was carried out. Attention is paid to the definition of the concept of "adoption", the list of cases of adoption is determined based on a court decision.
Опис
Ключові слова
суд, правосуддя, усиновлення, судовий захист, цивільний процес., court, justice, judicial defence, civil procedure, judicial stage, decision of court, legal force of decision of court, reopenedcircumstances
Бібліографічний опис
Мудрецька Г. В. Актуальні питання судового розгляду справ про усиновлення / Г.М. Мудрецька, Е.М. Рагімова // Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 4. 129-131.