Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Анотація
Навчальний посібник «Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності» містить в собі навчальний матеріал з питань застосування, передбачених антикорупційним законодавством обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами оплачуваної діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Окрему увагу авторами приділено висвітленню питань застосування законодавства про юридичну відповідальність за порушення встановлених обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Даний навчальний посібник розрахований на державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників підрозділів НП України, студентів, курсантів та слухачів ОДУВС, а також на всіх бажаючих орієнтуватися в питаннях організації запобігання корупції в Україні. The training manual "Violation of restrictions on co-operation and combination with other types of activities" contains educational material on the application of restrictions on co-operation and combination with other types of paid activities provided for by anti-corruption legislation by persons authorized to perform the functions of the state or local self-government. The authors paid special attention to the issue of the application of legislation on legal liability for violation of established restrictions on co-operation and co-operation with other types of activities. This training manual is intended for civil servants, officials of local self-government bodies, employees of the National Police of Ukraine, students, cadets and trainees of the Ukrainian National Police Service, as well as for all those who wish to orient themselves in the issues of organizing the prevention of corruption in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Денисова, А., Рудой, К., Коропатов, О., Баранов, С. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності / навчальний посібник. – Херсон. Одеса, ОДУВС, 2023. – 60 с.