ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ ЯК СИСТЕМНА ПРОБЛЕМА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці; Фундація АДД
Анотація
На жаль, маємо констатувати, що академічна недоброчесність – звичайне явище в українській освіті. І проблему потрібно вирішувати з перших днів перебування дитини в молодшій школі. Водночас іноді складається враження, що не учні та студенти обманюють освітню систему, але система їх. Уже в початковій школі оцінюється кількість знань, запам’ятовування багатьох зайвих відомостей, що їх учні потім повинні продемонструвати під час контрольних заходів. Однак ці компетенції застосовуються лише як здатність пройти тестування. Подібне відбувається і на вищих рівнях освіти, також і під час здобуття вищої освіти. Студенти дедалі краще справляються з тестами, але при цьому від них не вимагається креативність, ентузіазм, демонстрація абстрактного і нестандартного мислення. Але ж давня мудрість нас переконує в тому, що знання нам потрібні для життя, а не для самого процесу навчання: «Non scholae, sed vitae discimus». Unfortunately, we have to state that academic dishonesty is a common phenomenon in Ukrainian education. And the problem must be solved from the first days of the child's stay in junior high school. At the same time, one sometimes gets the impression that it is not the pupils and students who are deceiving the educational system, but their system. Already in elementary school, the amount of knowledge, memorizing a lot of extra information, which their students must then demonstrate during control measures, is assessed. However, these competencies are only used as a testable ability. The same thing happens at higher levels of education, as well as during the acquisition of higher education. Students cope better and better with tests, but at the same time they are not required to be creative, enthusiastic, demonstrate abstract and non-standard thinking. But ancient wisdom convinces us that we need knowledge for life, not for the learning process itself: "Non scholae, sed vitae discimus."
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ситько О.М. ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ ЯК СИСТЕМНА ПРОБЛЕМА. Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 16.05.22 – 24.06.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2022. С. 221 - 224.