Про співвідношення оперативно-розшукової тактики та криміналістичної тактики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена питання наукової розробленості проблемам про співвідношення оперативно-розшукової тактики у загальному розумінні, тактика - це прийоми, засоби досягення певної мети через боротьбу, зіткнення інтересів та подолання опору, лінія поведінки когось. Автор, на підставі аналізу існуючих точок зору, світової практики боротьби зі злочинністю виказує особисте ставлення до означеного питання. The article is devoted to the issue of scientific elaboration of the problems of the ratio of operational and investigative tactics in the general sense, tactics are techniques, means of achieving a certain goal through struggle, conflict of interests and overcoming resistance, someone's line of behavior. The author, based on the analysis of existing views, the world practice of combating crime shows a personal attitude to this issue.
Опис
Ключові слова
оперативно-розшукова тактика, криміналістична тактика, оперативно-розшукова діяльність, operational and investigative tactics, forensic tactics, operational and investigative activities
Бібліографічний опис
Любчик В.Б., Семелюк Д.М. Про співвідношення оперативно-розшукової тактики та криміналістичної тактики // Південноукраїнський правничий часопис. 2016. № 3-4. С. 22 - 25.