Запобігання та протидія органами Національної поліції гендерно-обумовленому насильству: адміністративно-правові засади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем'янчука
Анотація
Навчальний посібник присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правових засад запобігання та протидії органами Національної поліції гендерно-обумовленому насильству та запропоновано низку новітніх висновків тапрактичних пропозицій. The training manual is dedicated to a comprehensive study of the administrative and legal principles of prevention and countermeasures by the National Police bodies against gender-based violence and offers a number of the latest conclusions and practical proposals.
Опис
Ключові слова
гендерно-обумовлене насильство, запобігання, адміністративно-правове регулювання, превентивні поліцейські заходи, вдосконалення, взаємодія, gender-based violence, prevention, administrative and legal regulation, preventive police measures, improvement, interaction
Бібліографічний опис
Боровик А.В. та ін. Запобігання та протидія органами Національної поліції гендерно-обумовленому насильству: адміністративно-правові засади: навч. пос. / А.В. Боровик, А.В. Друзенко та ін. Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2022. 240 с.