СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УТРИМАННЮ МІСЦЬ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВЖИВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ЧИ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-11-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою спеціального запобігання є позитивна корекція особистості, що призводить до відмови її від організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, надання приміщень з цією метою, відвідування цих місць або не вчинення таких дій взагалі чи повторно. Спеціальне запобігання має здійснюватись на рівні малих груп осіб, які причетні до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також осіб, які з ними контактують через родинні, дружні чи інші зв’язки. The purpose of special prevention is the positive correction of the individual, which leads to his refusal to organize or maintain places for the illegal use, production or manufacture of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, providing premises for this purpose, visiting these places or not performing such actions at all or repeatedly. Special prevention should be carried out at the level of small groups of persons who are involved in the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors, as well as persons who come into contact with them through family, friendship or other ties.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Щирська, В.СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УТРИМАННЮ МІСЦЬ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВЖИВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ЧИ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ. Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 24 лист. 2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. – 219 с. С. 209-211.