ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ ПРАВООХОРОНЦІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Vienna, Austria. International Science Group.
Анотація
У сучасних умовах правова культура розвиває у майбутніх правоохоронців патріотизм, причетність до величної української нації, усвідомлене бажання захищати Вітчизну. Сумлінне виконання своїх обов’язків базується на засвоєних правових нормах, на усвідомленні виняткової корисності своєї діяльності, і взагалі цінності права для врегулювання відносин між людьми, підтриманні правопорядку в суспільстві. In modern conditions, legal culture develops patriotism, involvement in the great Ukrainian nation, and a conscious desire to protect the Motherland in future law enforcement officers. Conscientious performance of one's duties is based on learned legal norms, on awareness of the exceptional usefulness of one's activity, and in general the value of law for regulating relations between people, maintaining law and order in society.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Камінська О.А., Федорченко О.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ ПРАВООХОРОНЦІВ. The 11th International scientific and practical conference “Actual problems of learning and teaching methods” (December 06 - 09, 2022) Vienna, Austria. International Science Group. 2022. Рр. 201-203.