Загальна теорія права та держави

Анотація
Навчально-методичний посібник містить систематизоване викладення ключових тем навчальної дисципліни «Загальна теорія права та держави». Він призначений для підготовки студентів Національного університету «Одеська юридична академія» (факультети: ФПС, СПФ, ФМПВ) до семінарських занять, заліків та іспитів. У цілому, зазначений посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів. The textbook contains a systematic presentation of key topics of the discipline "General Theory of Law and State". It is designed for training of students of the National University "Odesa Law Academy" (faculties: FPS, SPF, FMPV) for seminars, tests and exams. In general, this manual is intended for students, graduate students and teachers of law universities.
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, об'єкт вивчення, предмет, методи та методики та технології, структура дисципліни, academic discipline, object of study, subject, methods and techniques and technologies, structure of the discipline
Бібліографічний опис
Крижановський А.Ф. та ін. Загальна теорія права та держави : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія», факультетів: ФПС, СПФ, ФМПВ [Електронне видання] / A. Ф. Крижановський, Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвеева, С. М. Скуріхін, B. Є. Іванчук. - Одеса : Фенікс, 2022. - 258 с.