Права людини в умовах воєнного стану: практика України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У науковій роботі приділено увагу правам людини під час правового режиму воєнного стану. Висвітлені питання стосовно обмеження конституційних прав та свобод громадян, які є характерними під час воєнних дій. Наразі найбільш обмеженими конституційними правами є: право на вільний вибір проживання; право на вільне пересування право на особисте життя. В роботі також приділяється увага воєнним злочинам, військовим злочинам, особливостям збору доказів при вчиненні таких злочинів тощо. Зазначено про роботу поліції під час війни, яка стала складовою потужного правового фронту із притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, які знехтували основними правами людини, задекларованими цивілізованою міжнародною спільнотою. The scientific work pays attention to human rights during the legal regime of martial law. Issues related to the limitation of constitutional rights and freedoms of citizens, which are characteristic during military operations, are highlighted. Currently, the most limited constitutional rights are: the right to freely choose residence; the right to free movement and the right to privacy. The work also pays attention to war crimes, war crimes, features of evidence collection when committing such crimes, etc. It is noted about the work of the police during the war, which became a component of a powerful legal front to prosecute Russian war criminals who neglected the basic human rights declared by the civilized international community.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Боксгорн, А. Права людини в умовах воєнного стану: практика України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 жовтня 2023 року Одеса, 2023. 152 с. С. 7-10.