Негласні слідчі (розшукові) дії. Зразки процесуальних документів

Анотація
Навчально-практичний посібник охоплює питання сутності і значення ви- користання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві. Визначено поняття, теоретичні та правові основи негласних слідчих (розшукових) дій. Посібник розрахований на курсантів та слухачів навчальних закладів МВС України, курсантів курсів початкової підготовки, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, які вивчають курси «Оперативно-розшукова тактика», «Оперативно-розшукове документування», «Оперативно-розшукова діяльність», «Кримінальний процес» а також для системи професійної підготовки практичних працівників усіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. The training manual covers the nature and significance of the use of the results of covert investigative (investigative) actions in criminal litigation. The concepts, theoretical and legal bases of covert investigators are defined (search) actions. The manual is designed for cadets and students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs Ukraine, cadets of initial training courses, students of retraining courses and advanced training, studying the courses "Operational and search tactics", "Operational and investigative documentation", "Operational and investigative activities", "Criminal proceedings" as well as for the system of professional training employees of all departments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
Опис
Ключові слова
кримінальне судочинство, негласні слідчі (розшукові) дії, протоколи, criminal proceedings, covert investigative (search) actions, protocols
Бібліографічний опис
Волощук А.М. та ін. Негласні слідчі (розшукові) дії. Зразки процесуальних документів : навч.- практ. посіб. / А. М. Волощук, С. В. Албул, Р. В. Мукоіда, та ін. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 60 с.