Практичні завдання з риторики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Вивчення курсу ораторське мистецтво передбачає, що студенти та курсанти мають вміти чітко і ясно висловлювати свою позицію, будувати переконливу аргументацію, грамотно критикувати супротивника, знаходити помилки як у власних текстах, так і в текстах інших людей, володіти прийомами переконання, ведення різних типів суперечок тощо. Studying the course of public speaking requires that students and cadets must be able to clearly express their position, build convincing arguments, competently criticize the opponent, find errors in their own texts and in the texts of others, have techniques of persuasion, different types of arguments, etc. .
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, ораторське мистецтво, риторика, підготовка висококваліфікованого юриста, студенти, курсанти, academic discipline, public speaking, rhetoric, training of highly qualified lawyer, students, cadets
Бібліографічний опис
Практичні завдання з риторики: навч.-метод. пос./ упоряд. Тягнирядно Є.В. - Одеса: ОДУВС, 2011. - 49 с.