Мовна підготовка студентів-юристів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Анотація
У статті розглядається сутність, зміст і завдання мовленнєвої підготовки студентів – майбутніх юристів ВНЗ МВС України. Доведено, що мовленнєво-правова культура необхідна для подальшого розвитку та поглиблення демократичних процесів у суспільстві, без чого не може бути утворено правової держави. The article reveals the essence, contents and task of linguistic training of students – future lawyers at high educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Linguistic and law culture is necessary for further development and deepening of democratic processes in society without which the constitutional state can’t be formed.
Опис
Ключові слова
мовленнєва підготовка студентів,мовленнєво-правова культура,комунікативно-мовні вміння, мовна особистість, speech training of students, speech and legal culture, communication and language skills, language personality
Бібліографічний опис
Тягнирядно Є. В. Мовна підготовка студентів-юристів / Є. В. Тягнирядно // Наука і освіта. – 2009. – №3. – С. 131-134.