ПРАВОВІ ЦІННОСТІ ЯК ОСОБИСТІСНЕ ДУХОВНО -ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Автором досліджуються правові цінності як особистісне духовно-функціональне надбання. The author examines legal values ​​as personal spiritual and functional property.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бутенко В.Г. ПРАВОВІ ЦІННОСТІ ЯК ОСОБИСТІСНЕ ДУХОВНО -ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. 190 с. С. 30-34.