Право спадкування: порівняльна характеристика України та Азейбарджанської Республіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті відповідно до Цивільного кодексу України та Цивільного кодексу Азейбарджанської Республіки проведена порівняльна характеристика спільних і відмінних рис правовідносин між спадкодавцем і спадкоємцями в області права спадкування в Україні та Азейбарджянській Республіці. In accordance with the Civil Code of Ukraine and the Civil Code of the Republic of Azerbaijan, the article compares the common and distinctive features of the legal relationship between the testator and the heirs in the field of inheritance law in Ukraine and the Republic of Azerbaijan.
Опис
Ключові слова
спадковець, спадкоємець, спадкування за законом, заповіт, спадкування майна., heir, inheritor, inheritance by law, testament, inheritance of property.
Бібліографічний опис
Середницька І.А., Мусаєва С.С. Право спадкування: порівняльна характеристика України та Азейбарджанської Республіки. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 4. С. 29 - 33.