Деякі аспекти запобігання терористичним актам у великих містах України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У науковій праці досліджені окремі аспекти запобігання терористичним актам у великих містах України. Визначено, що серед великої кількості загроз у великих містах України терористична залишається найбільш непередбаченою, важко контролюючою та небезпечною, яка ставить під удар усі сфери життєдіяльності суспільства, систему реалізації державою та її органами своїх функцій, а це в свою чергу вимагає якісних, ефективних та вдосконалених заходів запобігання терористичним актам, де головну роль відіграватимуть висококласні спеціалісти, на підготовку яких мають бути зосереджені усі сили та ресурси держави. The scientific work examines certain aspects of the prevention of terrorist acts in large cities of Ukraine. It was determined that among the large number of threats in large cities of Ukraine, terrorist remains the most unpredictable, difficult to control and dangerous, which puts under attack all spheres of life in society, the system of implementation of the functions of the state and its bodies, and this, in turn, requires high-quality, effective and improved measures to prevent terrorist acts, where the main role will be played by high-class specialists, on whose training all forces and resources of the state should be focused.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Стукаліна, О. Деякі аспекти запобігання терористичним актам у великих містах України. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: матеріали Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. 27 лист. 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. С.162-164.