НАРКОТИЧНА (ТОКСИЧНА) ЗАЛЕЖНІСТЬ У ДІТЕЙ, ЗОКРЕМА БЕЗПРИТУЛЬНИХ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Наркотизація є одним із найсильніших стимулюючих засобів залучення молоді до криміногенного життя. Однією з основних перешкод для ефективної профілактичної роботи з підлітковою наркозалежністю, є відсутність поняття “дитячої наркоманії” в українській нормативній базі, і, відповідно, відсутність станда- ртів профілактики та реабілітації наркозалежності серед неповнолітніх. З цієї причини, багато реабіліта- ційних центрів змушені відмовляти в лікуванні підліткам, адже лікувати наркозалежність у дітей разом з дорослими не можна. Narcotics is one of the strongest stimulating means of attracting young people to a criminogenic life. One of the main obstacles to effective preventive work with adolescent drug addiction is the absence of the concept of "childhood drug addiction" in the Ukrainian regulatory framework, and, accordingly, the lack of standards for the prevention and rehabilitation of drug addiction among minors. For this reason, many rehabilitation centers are forced to refuse treatment to teenagers, because treating drug addiction in children together with adults can't.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Середницька І.А. НАРКОТИЧНА (ТОКСИЧНА) ЗАЛЕЖНІСТЬ У ДІТЕЙ, ЗОКРЕМА БЕЗПРИТУЛЬНИХ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 150-152.