ЧИННИКИ ДИТЯЧОГО БРОДЯЖНИЦТВА: ПСИХОЛОГО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор дійшов висновку, про те що, одним з найважливіших чинників психолого-юридичний феномену дитячого бродяжництва є вплив на дитину функціонально неспроможної сім’ї, де має місце постійне психофізичне насильство, яке, у свою чергу, призводить до жорстокого поводження з цією дитиною поза межами родини (бродяжницьке середовище виступає як площина для ствердження дитиною своє значимості й почуття захищеності). The author came to the conclusion that one of the most important factors in the psychological and legal phenomenon of child vagrancy is the impact on the child of a functionally incapable family, where there is constant psychophysical violence, which, in turn, leads to the cruel treatment of this child outside family (the vagabond environment serves as a plane for the child to assert his importance and sense of security).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Середницька І.А. ЧИННИКИ ДИТЯЧОГО БРОДЯЖНИЦТВА: ПСИХОЛОГО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 195-198.