Проблеми застосування режиму відеоконференції під час судового провадження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка вважає за необхідне проведення фундаментального дослідження та розширення переліку можливостей інформаційних технологій кримінального процесу шляхом вдосконалення програми реалізації відео- конференцзв'язку, вирішуючи при цьому супутні питання, пов'язані із забезпеченням достовірності та допустимості отриманої таким чином інформації, її безпеки і збереження, таємниці слідства, з дотриманням прав і законних інтересів людини і громадянина. The author considers it necessary to conduct fundamental research and expand the list of information technology capabilities of the criminal process by improving the program of video conferencing, while addressing related issues related to ensuring the accuracy and admissibility of information obtained in this way, its security and preservation, secrecy investigation, with respect for the rights and legitimate interests of man and citizen.
Опис
Ключові слова
відеоконференція, кримінальне судочинство, досудове розслідування, недоліки, videoconference, criminal proceedings, pre-trial investigation, shortcomings
Бібліографічний опис
Бєжанова А. В. Проблеми застосування режиму відеоконференції під час судового провадження // Процесуальні аспекти досудового розслідування: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (07 квітня 2017 р.). Одеса: ОДУВС, 2017. С.28-29.