Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1826
Title: Тестування як ефективний засіб оцінки знань та вмінь курсантів (студентів) Одеського державного університету внутрішніх справ.
Authors: Кузніченко, Сергій Олександрович
Kuznichenko, Sergii
Keywords: тестування, оцінка знань, ринок праці.
testing, knowledge assessment, labor market.
Issue Date: 2012
Citation: Кузніченко C.О. Тестування як ефективний засіб оцінки знань та вмінь курсантів (студентів) Одеського державного університету внутрішніх справ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави. зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф. Частина 1. 2012. С. 160-162.
Abstract: У статті автор проводить аналіз автоматизації контролю знань, можливості комп'ютерного тестування. In the article the author analyzes the automation of knowledge control, the possibility of computer testing.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1826
Appears in Collections:Міжнародні

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Роль та місце ОВС 2012.pdf249,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.