Деякі аспекти відповідальності за порушення таємниці усиновлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Проблема таємниці усиновлення дуже складна, і не дивлячись на те, що досить багато праць присвячено цьому питанню, ніхто не знає як буде правильно, а найголовніше краще для дитини. Тому, для кращого вирішення такого питання можна запропонувати розгляд кожної родини окремо, і зробити все для того, аби зрозуміти, чи готова до такого дитина чи ні, адже в такому питанні найголовніше робити все необхідне для кращого майбутнього дитини. The problem of the secrecy of adoption is very complex, and despite the fact that quite a lot of works are devoted to this issue, no one knows how it will be right, and most importantly, better for the child. Therefore, for a better solution to such an issue, it is possible to propose consideration of each family separately, and do everything to understand whether the child is ready for this or not, because in such an issue, the most important thing is to do everything necessary for a better future for the child.
Опис
Ключові слова
усиновлення, таємниця, приватне життя, недоторканність, життя дітей. adoption, secrecy, privacy, inviolability, children's lives.
Бібліографічний опис
Даниленко, С. Деякі аспекти відповідальності за порушення таємниці усиновлення. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.60-63.