ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН З ІНОЗЕМЦЯМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У роботі розглядаються основні колізійні норми застосовані в регулюванні шлюбних відносин з іноземцями. The work examines the main conflict of laws rules applied in the regulation of marital relations with foreigners.
Опис
Ключові слова
шлюбні відносини, розірвання шлюбу з іноземцями, сімейні відносини, marital relations, dissolution of marriage with foreigners, family relations
Бібліографічний опис
Авадані Н.І., Сердюк Д.О., Середницька І.А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН З ІНОЗЕМЦЯМИ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С.6 - 11.