Трудове право

Анотація
Електронний навчально-методичний посібник для дистанційних форм навчання містить основні поняття загальної та спеціальної частини трудового права у вигляді схем та інфографіки в інтерективній формі , що дозволяє збалансувати систему подачі навчальної та методичної інформаці ї та забезпечити ї ї доступність і зручність. Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. The electronic educational and methodical manual for remote forms of education contains the basic concepts of the general and special part of labor law in the form of diagrams and infographics in an interactive form, which allows you to balance the system of providing educational and methodical information and ensure its accessibility and convenience. Designed for teachers, graduate students, students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Трудове право: мультимедійний навч.-метод. посіб. / О.А. Антоненко, І . І . Григорецька, А. В. Журавель, В. І . Дришлюк, І . Л. Кострицький, О. М. Пащенко. Одеса: ОДУВС, 2023. 30 с.