АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторкою вважається, що удосконалення діяльності щодо запобігання корупції треба пов’язувати з комплексним здійсненням правових, політичних, організаційних, технічних і фінансових заходів, що забезпечують розвиток необхідних механізмів, реалізація яких дозволить створити вагомі передумови для докорінної зміни ситуації у сфері протидії масштабним проявам корупції. The author believes that the improvement of activities related to the prevention of corruption should be associated with the comprehensive implementation of legal, political, organizational, technical and financial measures that ensure the development of the necessary mechanisms, the implementation of which will create significant prerequisites for a fundamental change in the situation in the field of combating large-scale manifestations of corruption.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пишна, А. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ. Актуальні питання запобігання корупції: міжнародний та національний досвід: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (16 грудня 2022 року, м. Одеса) / за ред. А.В.Денисовой. Одеса: ОДУВС, 2022. 92 с. С.56-59.