ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОРГАНІЗОВАНОГО НАРКОБІЗНЕСУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Наркоіндустрія з обігом близько восьми відсотків світової торгівлі постійно удосконалюється, підвищуючи свій технічний рівень та збільшуючи фінансовий капітал. Цей вид незаконного бізнесу за прибутковістю поступається лише торгівлі зброєю. Наркокошти використовуються екстремістськими силами для здійснення як терористичних актів, так і для проведення тривалих воєнних конфліктів. The drug industry with about eight percent of world trade is constantly improving, increasing its technical level and increasing financial capital. This kind of illegal business is only yielding to profit from arms trafficking. Narcotic drugs are used by extremist forces to carry out both terrorist acts and for long-term military conflicts. Наркоиндустрия с оборотом около восьми процентов мировой торговли постоянно совершенствуется, повышая свой технический уровень и увеличивая финансовый капитал. Этот вид незаконного бизнеса по прибыльности уступает лишь торговле оружием. Нарко средства используются экстремистскими силами для осуществления как террористических актов, так и для проведения длительных военных конфликтов.
Опис
Ключові слова
наркобізнес, злочинність, кримінальна відповідальність, drug trafficking, crime, criminal liability, наркобизнес, преступность, уголовная ответственность
Бібліографічний опис
Загороднюк С.О., Допілка В. О. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОРГАНІЗОВАНОГО НАРКОБІЗНЕСУ / С. О. Загороднюк, В. О. Допілка // Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії наркозлочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 23 лист. 2018 р. – Одеса : ОДУВС, 2018. – С.59-64.