Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1240
Title: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОРГАНІЗОВАНОГО НАРКОБІЗНЕСУ
Authors: Загороднюк, Світлана Олегівна
Допілка, В. О.
Zahorodniuk, Svitlana Olehivna
Dopilka V.O.
Keywords: наркобізнес, злочинність, кримінальна відповідальність
drug trafficking, crime, criminal liability
наркобизнес, преступность, уголовная ответственность
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Citation: Загороднюк С.О., Допілка В. О. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОРГАНІЗОВАНОГО НАРКОБІЗНЕСУ / С. О. Загороднюк, В. О. Допілка // Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії наркозлочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 23 лист. 2018 р. – Одеса : ОДУВС, 2018. – С.59-64.
Abstract: Наркоіндустрія з обігом близько восьми відсотків світової торгівлі постійно удосконалюється, підвищуючи свій технічний рівень та збільшуючи фінансовий капітал. Цей вид незаконного бізнесу за прибутковістю поступається лише торгівлі зброєю. Наркокошти використовуються екстремістськими силами для здійснення як терористичних актів, так і для проведення тривалих воєнних конфліктів. The drug industry with about eight percent of world trade is constantly improving, increasing its technical level and increasing financial capital. This kind of illegal business is only yielding to profit from arms trafficking. Narcotic drugs are used by extremist forces to carry out both terrorist acts and for long-term military conflicts. Наркоиндустрия с оборотом около восьми процентов мировой торговли постоянно совершенствуется, повышая свой технический уровень и увеличивая финансовый капитал. Этот вид незаконного бизнеса по прибыльности уступает лишь торговле оружием. Нарко средства используются экстремистскими силами для осуществления как террористических актов, так и для проведения длительных военных конфликтов.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1240
Appears in Collections:Тези, доповіді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загороднюк С. О.. Допілка.pdf51,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.