Місце причетності до злочину в кримінальному праві України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка
Анотація
У статті розглянуто юридичну природу причетності до злочину. Визначено ознаки причетності до злочину та її значення як одного з інститутів кримінального права України. Установлено юридично значущі критерії, за якими можливо відмежувати причетність до злочину від співучасті в злочині. The article discusses the implications of the legal nature of the crime. Identified signs implications to the crime, and its importance as one of the institutions of the criminal law of Ukraine. Established legally relevant criteria by which to distinguish between possible implication in the crime of complicity in the crime.
Опис
Ключові слова
причетність до злочину, співучасть у злочині, предикатний злочин, систематичність, суспільна небезпечність, implication in the crime, complicity in the crime, the predicate offense, systematic, public danger
Бібліографічний опис
Беніцький А.С. Місце причетності до злочину в кримінальному праві України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2014. № 1. С. 116 - 125.