ВПЛИВ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ НА СТАН ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка дослідження пропонує організувати проведення навчання вчителів загальноосвітніх навчальнихзакладів щодо ідентифікації в умовах дистанційного навчання ознак що дитинапотребує допомоги та втручання зовні. Внести зміни до Закону України «Про відпустки». Статтю 20 «Порядок наданнясоціальних відпусток» доповнити частиною восьмою, в такій редакції:Додаткова відпустка для догляду за дитиною у разі встановлення КабінетомМіністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захистнаселення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці із збереженнязаробітної плати на період карантину не включається у загальний термінщорічної відпустки.The author of the study proposes to organize the training of teachers of general educational institutions on the identification in the conditions of distance learning of signs that a child needs help and intervention from the outside. Amend the Law of Ukraine "On Vacations". Article 20 "Procedure for granting social leave" shall be supplemented with part eight, in the following wording: Additional leave for child care in the event of quarantine being established by the Cabinet of Ministers of Ukraine in accordance with the Law of Ukraine "On the Protection of the Population from Infectious Diseases", the period of leave to maintain wages for the period of quarantine is not included during the general period of annual leave.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пишна А.Г. ВПЛИВ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ НА СТАН ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ. Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 30 квітня 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. С. 95 - 99.