Обмеження деяких конституційних прав людини в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Введення правового режиму воєнного стану в межах кордонів України покладає на державу великий масив питань, щодо удосконалення Національної стратегії у сфері прав людини, задля вирішення яких необхідні дієві механізми реалізації цих прав. During the period of the legal regime of martial law, the constitutional rights and freedoms of a person and a citizen, provided for in Articles 30-34, 38, 39, 41-44, 53 of the Constitution of Ukraine, may be limited, as well as temporary restrictions on the rights and legal interests of legal entities within the limits and to the extent necessary to ensure the possibility of introducing and implementing measures of the legal regime of martial law. The introduction of the legal regime of martial law within the borders of Ukraine imposes on the state a large array of issues regarding the improvement of the National Strategy in the field of human rights, for the solution of which effective mechanisms for the realization of these rights are necessary.
Опис
Ключові слова
воєнний стан, правовий режим, обмеження конституційних прав, Національна стратегія у сфері прав людини. martial law, legal regime, limitations of constitutional rights, National Strategy in the field of human rights.
Бібліографічний опис
Юрченко, М., Ніцевич, А. Обмеження деяких конституційних прав людини в умовах воєнного стану. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024.