Оперативно-розшукове моделювання в розкритті злочинів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-11-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: Національний університет внутрішніх справ
Анотація
Розглядаються питання оперативного мислення в оперативно-розшуковій діяльності, побудови оперативно-розшукової моделі ситуації. The issues of building an operational and search model of the situation are considered.
Опис
Ключові слова
Оперативно-розшукова діяльність, оперативне мислення, кримінально-процесуальне право, Operative-search activity, operative thinking, criminal-procedural law
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. Оперативно-розшукове моделювання в розкритті злочинів / Д. В. Швець // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків, 2018. – С. 17-18.