Професійна орієнтація як компонент цілісної системи підготовки кандидатів на службу в ОВС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Анотація
У статті представлено актуальну проблему – особливості організації професійної орієнтації випускників ЗОШ (кандидатів на службу в ОВС) як цілісної системи. Вияснено основні системоутворюючі структурні компоненти професійної орієнтації старшокласників, проведено аналіз факторів цілеспрямованого впливу на їх свідомий вибір професії міліціонера. The article presents a topical problem - the peculiarities of the organization of professional orientation of high school graduates (candidates for service in the police) as a holistic system. The main system-forming structural components of the professional orientation of high school students are clarified, the analysis of the factors of purposeful influence on their conscious choice of the police profession is carried out.
Опис
Ключові слова
професійна орієнтація випускників ЗОШ, система профорієнтації в ОВС, правоохоронна діяльність, кадрове забезпечення, об'єкти, суб'єкти, освітньо-виховна робота, засоби й методи, «управління»., professional orientation of secondary school graduates, the system of vocational guidance in the police, law enforcement, staffing, facilities, subjects, educational work, tools and methods, "management".
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. Професійна орієнтація як компонент цілісної системи підготовки кандидатів на службу в ОВС // Таврійський вісник освіти. 2010. № 2(30). С. 74 - 84.