ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ПРЦ НАПрН України, НУ «ОЮА»
Анотація
Кожна країна світу має право на зовнішній та внутрішній суверенітет, самостійний вибір напрямків розвитку країни. Це право кожної країни, в тому числі України, є непорушним. Every country in the world has the right to external and internal sovereignty, an independent choice of directions for the country's development. This right of every country, including Ukraine, is inviolable.
Опис
Ключові слова
колабораційна діяльність, кримінальний кодекс, покарання, collaborative activity, criminal code, punishment
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я. ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. «Завдання кримінального права в умовах надзвичайного стану». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю утворення Національного університету «Одеська юридична академія».Одеса, 9 грудня 2022 року. Укладачі: Є.Л. Стрельцов, В.П. Кедик. Відп. редактор Є.Л. Стрельцов. Одеса: ПРЦ НАПрН України, НУ «ОЮА», 09.12.2022. – 214 с. С. 25-27.