Використання мультимедійних презентацій як сучасний засіб під час вивчення української мови за професійним спрямуванням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського
Анотація
Використання засобів мультимедійних технологій у навчальному процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням істотно підвищує рівень засвоєння та запам’ятовування запропонованого матеріалу, бо сприйняття відбувається одночасно за допомогою зору і слуху. Важливу роль відіграє і мотиваційний чинник, адже студентам надається можливість за допомогою інноваційних технологій представляти результати цікавого для них навчального завдання, що виконувалося під керівництвом викладача. The use of multimedia technologies in the educational process of learning the Ukrainian language in a professional direction significantly increases the level of assimilation and memorization of the proposed material, because perception occurs simultaneously with the help of sight and hearing. The motivational factor also plays an important role, because students are given the opportunity to present the results of an interesting educational task for them, which was performed under the guidance of a teacher, using innovative technologies.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тягнирядно, Є. Використання мультимедійних презентацій як сучасний засіб під час вивчення української мови за професійним спрямуванням. МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: Збірник наукових праць. ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. Одеса, 2023. С. 29-35.