Щодо дефініції «історичні води» в міжнародному публічному праві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Стаття присвячена розгляду дефініції історичних вод у міжнародному публічному праві. Зазначено, що одним з найбільш актуальних та важких питань сучасного міжнародного публічного права є проблема встановлення особливих обставин, що використовуються в якості критеріїв кваліфікації заток та інших морських вод в якості історичних. The article is devoted to the consideration of the definition of historical waters in public international law. It is noted that one of the most pressing and difficult issues of modern international law is the problem of establishing special circumstances that are used as criteria for qualifying bays and other sea waters as historical.
Опис
Ключові слова
історичні води, міжнародне право, прибережна держава, міжнародне морське право, historical waters, international law, coastal state, international maritime law
Бібліографічний опис
Ярмакі В.Х. Щодо дефініції «історичні води» в міжнародному публічному праві // Південноукраїнський правничий часопис. - 2021. - № 3. Ч. 2. - С. 96-100.