Вогнева підготовка

Анотація
Навчальний посібник «Вогнева підготовка» розрахований на формування професійних компетентностей у поліцейських та здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти МВС України. Висвітлює основні базові питання щодо правових підстав використання і застосування вогнепальної зброї поліцейськими; матеріальної частини зброї, яка є на озброєнні в Національній поліції; заходів безпеки під час поводження зі зброєю, а також курсу стрільб 2019 року для поліцейських. Навчальний посібник призначений для використання в освітньому процесі ЗВО МВС та в системі службової підготовки поліцейських. The training manual "Fire training" is designed for the formation of professional competences of police officers and students of higher education institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Covers the main basic issues regarding the legal grounds for the use and application of firearms police officers; material part of the weapon that is in service with the National Police; safety measures when handling weapons, as well as shooting course of 2019 for police officers. The training manual is intended for use in the educational process of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and in the system of official training of police officers.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вогнева підготовка: навчальний посібник / уклад. Є.Ф. Бахчеван, І.П. Катеринчук, О.Т. Ніколаєв, В.Ю. Мосузенко – Одеса: ОДУВС, 2022. – 235 с.